Patiëntinfo

Algemene informatie

Hier vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen

Een onderzoek verloopt vlotter in de praktijk dan thuis. Daarom vragen we u steeds om naar de praktijk te komen. Indien u zich omwille van medische redenen niet kan verplaatsen, dan komen wij graag op huisbezoek. Je kan een huisbezoek telefonisch aanvragen en dit vóór 10 uur.
Om deontologische redenen kunnen we niet ingaan op telefonische aanvragen voor attesten. Wij kunnen dit enkel voorschrijven indien wij de patiënt onderzocht hebben. Vraag geen attesten die niet stroken met de waarheid, zij zullen u steeds geweigerd worden.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Een overzicht van de zaken waarvoor u bij de huisarts terecht kan

 • Algemeen gezondheidsadvies
 • Begeleiden van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte
 • Bloedafnames en vaccinaties
 • Zieke kinderen
 • Gynaecologie: pilcontrole, zwangerschapsbegeleiding, menopauze
 • NIPT-test
 • SOA-screening
 • Prostaatonderzoek
 • Taping
 • Reisadvies
 • Preventief kankeronderzoek
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Stoppen met roken
 • Kleine heelkunde zoals het verwijderen van een vetbolletje, moedervlek, cyste
 • Wratbehandelingen
 • ECG (hartfilmpje)
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Attesten met betrekking tot uw gezondheid
 • Palliatieve zorg
 • Doorverwijzing naar een specialist indien nodig
 • Een luisterend oor voor al uw vragen en bezorgdheden