Patiëntinfo

Algemene informatie

Hier vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen

Een onderzoek verloopt vlotter in de praktijk dan thuis. Daarom vragen we u steeds om naar de praktijk te komen. Indien u zich omwille van medische redenen niet kan verplaatsen, dan komen wij graag op huisbezoek. Je kan een huisbezoek telefonisch aanvragen en dit vóór 10 uur.
Om deontologische redenen kunnen we niet ingaan op telefonische aanvragen voor attesten en medicatievoorschriften. Wij kunnen dit enkel voorschrijven indien wij de patiënt onderzocht hebben. Vraag geen attesten die niet stroken met de waarheid, zij zullen u steeds geweigerd worden.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Een overzicht van de zaken waarvoor u bij de huisarts terecht kan

 • Algemeen gezondheidsadvies
 • Begeleiden van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte
 • Bloedafnames
 • Zieke kinderen
 • Gynaecologie: pilcontrole, uitstrijkje, zwangerschapsbegeleiding, menopauze
 • NIPT-test
 • SOA-screening
 • Prostaatonderzoek
 • Taping
 • Reisadvies
 • Preventief kankeronderzoek
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Stoppen met roken
 • Kleine heelkunde zoals het verwijderen van een vetbolletje, moedervlek, cyste
 • Wratbehandelingen
 • ECG (hartfilmpje)
 • Spirometrie (longfunctietest)
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Attesten met betrekking tot uw gezondheid
 • Palliatieve zorg
 • Doorverwijzing naar een specialist indien nodig
 • Een luisterend oor voor al uw vragen en bezorgdheden

Beste patiënten,

Gezien de huidige corona uitbraak, zal de huisartsenpraktijk de komende weken anders georganiseerd worden.
Wij verontschuldigen ons alvast voor het ongemak maar rekenen op uw medewerking om ieders veiligheid maximaal te kunnen waarborgen.

U kan vanaf nu enkel telefonisch contact opnemen met ons via het nummer 03/888.88.28.

Wij zullen aan de telefoon een inschatting maken van uw situatie en met u de verdere stappen bespreken.
Mogelijks kunnen wij u volledig telefonisch bijstaan en ontvangt u de attesten en voorschriften per mail.

Indien u toch een afspraak krijgt op de praktijk, volg dan goed de instructies. Dit betekent handen ontsmetten alvorens binnen te komen, houd afstand van elkaar en moet u toch hoesten, doe dit dan in een papieren zakdoek en gooi deze meteen weg en vergeet nadien uw handen niet terug te ontsmetten.

We willen vermijden om verschillende mensen in de wachtzaal bij elkaar te brengen.
Wij hopen op uw begrip en medewerking zodat iedereen deze moeilijke periode veilig kan doorkomen.